Tervetuloa - Welcome

Nimettömät Läheisriippuvaiset on miesten ja naisten toveriseura. Yhteinen päämäärämme on oppia muodostamaan toimivia ihmissuhteita. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu terveisiin ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin. Me kokoonnumme tukemaan toisiamme ja jakamaan kokemuksemme yhteisellä matkalla. Tuon matkan päämääränä on oppia rakastamaan itseään. Ohjelmassa eläminen edesauttaa meitä kaikkia tulemaan entistä rehellisemmiksi itseämme kohtaan. Rehellisyys koskee ennen kaikkea omaa menneisyyttämme ja läheisriippuvaisia käyttäytymismalleja.Toimintamme perustuu 12 askeleeseen ja 12 perinteeseen, omaksuttu Nimettömiltä alkoholisteilta (AA), joista saamme tietoa ja viisautta. Ne ovat ohjelmamme periaatteet ja oppaat, joita noudattamalla voimme muodostaa terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita sekä itseemme että muihin ihmisiin. Nimettömissä Läheisriippuvaisissa pyrimme yhteyteen oman tulkintamme mukaisen Korkeamman Voiman kanssa. Annamme muille tämän saman etuoikeuden.Tämä uudistumisprosessi on lahja, joka eheyttää meitä. Jos työstämme ohjelmaa aktiivisesti, huomaamme elämässämme uudenlaista iloa, hyväksyntää ja tyyneyttä.Ryhmämme on kaksikielinen, suomi & englanti. Voit jakaa kokemuksiasi sillä kielellä, mikä tuntuu itsestäsi hyvältä.In English:Welcome to Co-Dependents Anonymous Helsinki, a fellowship of men and women whose common purpose is to develop healthy relationships. The only requirement for membership is a desire for healthy and loving relationships. We rely upon the Twelve Steps and Twelve Traditions for knowledge and wisdom. These are the principles of our program and guides to developing honest and fulfilling relationships with ourselves and others. In CoDA, we each learn to build a bridge to a Higher Power of our own understanding, and we allow others the same privilege.This renewal process is a gift of healing for us. By actively working the program of Co-Dependents Anonymous, we can each realize a new joy, acceptance and serenity in our lives.We speak Finnish and English and all our welcome to share in the language they are most comfortable communicating with.


View Larger MapThursday, 2 June 2011

CODA Literature and Tools for Recovery

We have a full inventory of CODA Literature in English and beginner packets in Finnish so if you are looking for a book, a workbook or my favorite the "In this Moment Daily Meditation Book"... We have it here to support you in your recovery process.  We also use affirmations to support our recovery, particularly when we are "triggered" or someone "presses our buttons"   Here are a few which may be helpful and supportive to you:

http://www.coda.org/tools4recovery/shockwave/affirmations.swf

Additional Tools for Recovery can be found here:

http://www.coda.org/tools4recovery/index.php

At CoDA, we offer no definition or diagnostic criterion for codependence. What we do offer is a list of patterns and characteristics as a tool to aid in self evaluation.