Tervetuloa - Welcome

Nimettömät Läheisriippuvaiset on miesten ja naisten toveriseura. Yhteinen päämäärämme on oppia muodostamaan toimivia ihmissuhteita. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu terveisiin ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin. Me kokoonnumme tukemaan toisiamme ja jakamaan kokemuksemme yhteisellä matkalla. Tuon matkan päämääränä on oppia rakastamaan itseään. Ohjelmassa eläminen edesauttaa meitä kaikkia tulemaan entistä rehellisemmiksi itseämme kohtaan. Rehellisyys koskee ennen kaikkea omaa menneisyyttämme ja läheisriippuvaisia käyttäytymismalleja.Toimintamme perustuu 12 askeleeseen ja 12 perinteeseen, omaksuttu Nimettömiltä alkoholisteilta (AA), joista saamme tietoa ja viisautta. Ne ovat ohjelmamme periaatteet ja oppaat, joita noudattamalla voimme muodostaa terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita sekä itseemme että muihin ihmisiin. Nimettömissä Läheisriippuvaisissa pyrimme yhteyteen oman tulkintamme mukaisen Korkeamman Voiman kanssa. Annamme muille tämän saman etuoikeuden.Tämä uudistumisprosessi on lahja, joka eheyttää meitä. Jos työstämme ohjelmaa aktiivisesti, huomaamme elämässämme uudenlaista iloa, hyväksyntää ja tyyneyttä.Ryhmämme on kaksikielinen, suomi & englanti. Voit jakaa kokemuksiasi sillä kielellä, mikä tuntuu itsestäsi hyvältä.In English:Welcome to Co-Dependents Anonymous Helsinki, a fellowship of men and women whose common purpose is to develop healthy relationships. The only requirement for membership is a desire for healthy and loving relationships. We rely upon the Twelve Steps and Twelve Traditions for knowledge and wisdom. These are the principles of our program and guides to developing honest and fulfilling relationships with ourselves and others. In CoDA, we each learn to build a bridge to a Higher Power of our own understanding, and we allow others the same privilege.This renewal process is a gift of healing for us. By actively working the program of Co-Dependents Anonymous, we can each realize a new joy, acceptance and serenity in our lives.We speak Finnish and English and all our welcome to share in the language they are most comfortable communicating with.


View Larger MapTuesday, 18 October 2011

Kaksitoista lupausta - Nimettömät Läheisriippuvaiset

Jos toteutan elämässänä CoDan ohjelmaa, voin olettaa, että elämäni tulee muuttumaan. Jos pyrin työstämään Kahtatoista Askelta ja noudattamaan Kahtatoista Perinnettä rehellisesti, niin

1. Saan kokea uutta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tyhjyyden ja yksinäisyyden tunteet katoavat.
2. Pelot eivät hallitse minua enää. Toimin rohkeasti, eheästi ja itseäni arvostaen.
3. Tunnen uutta vapautta.
4. Vapautan itseni menneisyyteeni ja nykyisyyteeni liittyvästä huolesta, syyllisyydestä ja katumuksesta.
5. Pystyn rakastamaan ja hyväksymään itseni ja muut. Tunnen itseni aidosti rakastettavaksi, rakastavaksi ja rakastetuksi.
6. Alan nähdä itseni samanarvoisena kuin muut ihmiset. Uusissa ja uudistuneissa ihmissuhteissani osapuolet ovat samanarvoisia.
7. Pystyn muodostamaan ja ylläpitämään terveitä ja rakastavia ihmissuhteita. Hallinnan ja manipuloinnin tarpeet häviävät, kun opin luottamaan ihmisiin, jotka ovat luottamukseni arvoisia.
8. Opin, että eheytyminen on mahdollista. On mahdollista tulla rakastavammaksi, läheisemmäksi ja kannustavammaksi. Voin olla perheeni kanssa tekemisissä tavalla, joka on minulle turvallinen ja kunnioittava heitä kohtaan.
9. Tiedostan, että olen ainutlaatuinen ja kallisarvoinen luomus.
10. Minun ei tarvitse antaa muiden määritellä arvoani.
11. Luotan ohjaukseen, jota saan Korkeammalta Voimaltani ja alan uskoa omiin kykyihini.
12. Alan kokea vähitellen päivittäistä tyyneyttä, voimaa ja henkistä kasvua.

Käännetty teoksesta Co-Dependents Anonymous, 1995, toinen painos

Kaksitoista askelta

Ensimmäinen askel
Myönsimme voimattomuutemme toisten ihmisten suhteen ja sen, että elämämme oli muuttunut sellaiseksi, ettemme enää hallinneet sitä.

Toinen askel
Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

Kolmas askel
Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Korkeamman voimamme haltuun sellaisena kuin hänet käsitimme.

Neljäs askel
Teimme perinpohjaisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun.

Viides askel
Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

Kuudes askel
Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki luonteemme heikkoudet.

Seitsemäs askel
Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

Kahdeksas askel
Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

Yhdeksäs askel
Hyvitimme tekomme lähimmäisillemme suoraan, mikäli mahdollista. Vältimme kuitenkin vahingoittamasta heitä tai muita.

Kymmenes askel
Jatkoimme itsetutkiskelua ja aina kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

Yhdestoista askel

Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

Kahdestoista askel
Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena pyrimme saattamaan tämän sanoman toisille läheisriippuvaisille ja harjoittamaan näitä periaatteita kaikissa toimissamme.